OCEŇOVANIE ROZPOČTOV

 - Oceňovanie rozpočtov v novom programe  a vytváranie harmonogramov prác.