O FIRME

Výkon stavebnej činnosti.

Našou snahou je vykonávať všetky práce s ohľadom na maximálnu spokojnosť investora.