KONTAKT

F.N.STAV, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registry Okr.súdu BB Oddiel: Sro Vložka číslo: 26057/S
I.Krasku 1122/9, 050 01 REVÚCA 

IČO: 47 596 414   DIČ: 2023968111   IČ DPH: SK 2023968111
UniCredit Bank IBAN: SK44 1111 0000 0013 3479 7018

Konateľ: O. FRANCAN
Mobil: 0907 379 359
E-mail: info@fnstav.sk

Kontaktný formulár


F.N.STAV, s.r.o.